Moravská 1603/29, 120 00, Praha 2

+420 777 660 644 +420 723 878 058

Advokátní kancelář Skála s.r.o.

Již 12 let jsme stálým partnerem našich klientů. Ke každému případu přistupujeme vždy individuálně a s respektem.

Potřebuji právní radu

Proč spolupracovat právě s námi?

Svěřte se profesionálovi, nespoléhejte na neodborné rady. Řešte své právní problémy včas, než bude pozdě. 

Komunikujeme rychle
Spojíte se s námi telefonicky, emailem nebo při osobní schůzce, odpovídáme pokud možno ihned.
Uděláme si na Vás čas kdykoli
Dobře víme, že v některých naléhavých situacích je potřeba poskytnout právní pomoc bezodkladně. V těchto případech Vám vyjdeme vstříc například i o víkendu nebo večer.
Cenu právních služeb si dohodneme předem
Odměnu si můžeme dohodnout hodinovou, paušální nebo podílovou, nabízíme i zvýhodněné balíčky.
U nás platíte za skutečně odvedenou práci
Vždy klientovi účtujeme pouze skutečný čas strávený prací, v rámci hodinové odměny neúčtujeme započaté hodiny, ale čas sčítáme.
Klademe důraz na kvalitu a preciznost
Jsme tým zkušených advokátů spolupracujících několik let. Zakládáme si na maximální profesionalitě a odbornosti.
Máme široký záběr právních služeb
Specializujeme se na všechny obvyklé právní oblasti a nabízíme komplexní právní služby. Umíme si poradit s jakýmkoli právním problémem.

NÁŠ TÝM

Mgr. Petr Skála, advokát

Je zakladatelem Advokátní kanceláře Skála s.r.o.

Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory, má mnoho let praxe s obhajobou v trestních řízeních, zastoupení poškozených v trestním řízení, dále se specializuje na dopravní nehody a přestupky, právo obchodních společností včetně koncernového práva, akvizice, závazkové právo a insolvenční řízení

JUDr. Jana Džuganová, advokátka

Je trvale spolupracující advokátkou Advokátní kanceláře Skála s.r.o.

Ve své advokátní praxi se specializuje na pracovní právo, rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, péče o děti), právo nemovitostí, oblast ochrany osobních údajů, právo obchodních společností, závazkové právo, vymáhání nároků při úrazech a nemocech z povolání a trestní právo

Nabízené služby

Nabízíme více než jen právní rady. Vyberte si ze seznamu služeb a uvidíme, jaký příběh společně napíšeme.

Trestní právo

 • Zajištění obhajoby v trestním řízení.
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení.
 • Právní pomoc při podání trestního oznámení.
 • A další právní služby v oblasti trestního práva.
Tohle mě zajímá

Občanské právo

 • Zajištění vymáhaní peněžitého plnění.
 • Sepsání návrhu na určení právního vztahu.
 • Sepsání návrhu na neplatnost smluvního ujednání.
 • A další právní služby v oblasti soukromého práva.
Tohle mě zajímá

Rodinné právo

 • Zastoupení při svěření dětí do Vaší péče.
 • Právní zastoupení při rozvodu.
 • Právní poradenství před vznikem manželství.
 • Zajištění vyměření výživného zletilým dětem. 
Tohle mě zajímá

Právo nemovitostí

 • Sepsání kupní, darovací anebo směnné smlouvy.
 • Zajištění advokátní úschovy.
 • Zajištění zřízení věcného břemene.
 • Sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Tohle mě zajímá

Dědické právo

 • Zastupování v dědickém řízení.
 • Právní pomoc při sepsání závěti.
 • Zajištění právních služeb týkajících se vydědění neopominutelného dědice.
 • Podání přihlášky pohledávky do dědického řízení.
Tohle mě zajímá

Dopravní právo

 • Řešení dopravních přestupků.
 • Zajištění obrany proti bodovému systému.
 • Obhajoba trestných činů způsobených řidičem.
 • Zastupování poškozeného z dopravní nehody.
Tohle mě zajímá

Insolvenční právo

 • Sepsání návrhu na oddlužení.
 • Zastupování věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.
 • Zajištění přihlášky pohledávky za dlužníkem.
 • Zajištění přihlášení výživného do insolvenčního řízení.
Tohle mě zajímá

Pracovní právo

 • Zastupování v případě pracovního úrazu.
 • Zastupování zaměstnance před soudem.
 • Podání návrhu na neplatnost výpovědi.
 • A další právní služby v oblasti pracovního práva.
Tohle mě zajímá

Spotřebitelské právo

 • Zastoupení při uplatnění vady výrobku (reklamace).
 • Zajištění odstoupení od kupní smlouvy.
 • Právní porada ohledně nevyžadáného plnění.
 • Zastupování ve věcech ochrany osobních údajů. 
 • Vymáhání náhrady zkažené dovolené. 
Tohle mě zajímá

Exekuce

 • Sepsání návrhu na nařízení exekuce. 
 • Podání návrhu na zastavení exekuce. 
 • Podání přihlášky do souběžně probíhající dražby.
 • Zajištění blokace řidičského oprávnění při vymáhání výživného na nezletilého.
Tohle mě zajímá

Směnečné právo

 • Podání směnečné žaloby. 
 • Sepsání směnky.
 • Podání směnečných námitek, proti směnečnému platebnímu rozkazu. 
 • A další právní služby v oblasti směnek.
Tohle mě zajímá

Nájemní právo

 • Sepsání nájemní smlouvy. 
 • Podání žaloby na dlužné nájemné. 
 • Podání výpovědi nájemci. 
 • Obrana proti výpovědi pronajimatele. 
 • Podání žaloby na vyklizení nemovitosti. 
Tohle mě zajímá

Pojistné právo

 • Vedení komunikace s pojištovnou v případě vymáhání pojistného plnění.
 • Zastupování v případě sporu s Českou kanceláří pojistitelů. 
 • Podání žaloby na nezplacené pojistné plnění. 
 • A další právní služby v této oblasti.
Tohle mě zajímá

Sousedské právo

 • Podání a zpracování žaloby na zákaz imisí souseda.
 • Řešení sporů týkajících se hranic pozemků.
 • Zajištění vydržení nemovitosti.
 • Zajištění přístupu k pozemku prostřednictvím nezbytné cesty.
 • A další právní služby v oblasti sousedkých sporů.
Tohle mě zajímá

Obchodní právo

 • Zajištění založení společnosti s ručením omezeným.
 • Sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu.
 • Sepsání společnické žaloby.
 • A další právní služby v oblasti obchodního práva.
Tohle mě zajímá

NAPIŠTE NÁM

Vaše právo. Náš zájem. Pošlete nám zprávu a můžeme začít na Vašem případu pracovat ihned.